Hyppää sisältöön

Kestävää tuotantoa

Kestävää tuotantoa – pienemmät ympäristövaikutukset

Raisio käyttää tuotteissaan uusiutuvia raaka-aineita ja kehittää tuotantoaan kestävästi ympäristövaikutukset huomioiden. Raision ympäristövastuun tärkeimmät tavoitteet ovat energiatehokkuuden parantaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Keskeistä 2017

 • Merkittävä investointi uusiutuvaan energiaan: Raision tehdasalueelle valmistui oma bioenergialaitos kesällä 2017.
 • Koko konsernin hiilidioksidipäästöt pienenivät 45 prosenttia.
 • Raision käyttämästä energiasta lähes 70 prosenttia tuotettiin hiilineutraalisti.
 • Raisio saavutti tavoitteensa, eikä tuota enää lainkaan kaatopaikkajätettä.
 • Baltic Blend -kalanrehuissa käytettävän kalajauhon mukana Itämerestä poistettiin lähes 80 000 kiloa fosforia ja 400 000 kiloa typpeä.
 • Kestävästi kasvatettu Benella-siika markkinoille.
 • Kestävää tuottavuutta -ohjelma pienentää maitotilojen ympäristövaikutuksia.  

Vuoden 2017 aikana konsernin energianhankinnassa tapahtui suuri muutos, kun Raision tehdasalueelle valmistui oma bioenergialaitos. Laitoksen vaikutukset Raision toimintaan ovat laajat. Itse tuotetun bioenergian käyttö pienentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, lisää uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskäytöstä ja vähentää ostetun energian määrää.

Raision toiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksia tuotteiden valmistuksen lisäksi myös koko tuotteiden elinkaaren ajalta. Näiden vaikutusten suuruutta kuvaa muun muassa noin 20 tuotepakkauksessa oleva hiilijalanjälkimerkki. Ympäristöystävällinen Baltic Blend -kalanrehu ja maitotiloille suunnattu Kestävää tuottavuutta -ohjelma pienentävät osaltaan kalan- ja maidontuotannon ympäristövaikutuksia.

Raisio raportoi omasta tuotannostaan syntyvät ympäristövaikutukset jatkuvien liiketoimintojen osalta. Raisiolla oli vuonna 2017 kuusi tuotantolaitosta, jotka kaikki sijaitsevat Suomessa. Joulukuussa 2017 myyty makeisliiketoiminta käsitellään lopetettuna liiketoimintona. 

Raisio toimii säädösten ja määräysten mukaisesti. Konsernin toimipisteissä ei ollut ympäristövahinkoja eikä konserni saanut sakkoja tai sanktioita ympäristölainsäädännön rikkomuksista vuonna 2017.

Raision tuotantolaitokset eivät sijaitse suojelluilla luontoalueilla tai korkean biodiversiteettiarvon alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Kaikilla Raision tuotantolaitoksilla on ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

Tavoitteet 2016 - 2018

 • Tuotepakkauksien kierrätettävyyden parantaminen.
 • Energiankäytön tehostaminen.
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hiilineutraalin energian suosiminen.
 • Materiaalitehokkuuden parantaminen.
 • Ympäristöä ja asiakkaita hyödyttävien innovaatioiden kehitystyön jatkaminen.