Hyppää sisältöön

Vastuullisuuden johtamismalli

Raision vastuullisuustyön roolit ja vastuut on esitetty taulukossa alla.

Hallitus Valvoo vastuullisuuden toteutumista ja vahvistaa olennaiset teemat.
Konsernin johtoryhmä Johtaa vastuullisuustyötä. Vahvistaa vastuullisuustavoitteet. Käsittelee vastuullisuusohjelman etenemistä ja olennaisuusarviota säännöllisesti vuoden aikana.
Liiketoimintayksiköt Yritysvastuun käytännön toimenpiteiden organisointi ja toteutus.
Vastuullisuustyöryhmä Johtaa ja kehittää Raisio-konsernin yritysvastuutyötä ja siihen liittyviä toimintatapoja. Konsultoi ja auttaa liiketoimintoja kehittämään vastuullisuuttaan Raision vastuullisuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Vastaa vastuullisuusraportoinnista ja -viestinnästä.