Hyppää sisältöön

Vastuullisuus Raision ytimessä

Raisio-konserni on kansainvälinen hyvinvointiin ja kannattavaan kasvuun keskittyvä elintarvike- ja rehuyhtiö, jonka liiketoimintaa ovat terveelliset ja vastuulliset brändituotteet. Vastuullinen toimintatapa sekä sosiaalisten ja ympäristövaikutusten huomioinen ovat tärkeä osa Raision toimintaa.

Vastuullisuustyön pohjana on Raision missio: Raisio tekee maailmastamme paremman.

Raisio kehittää toimintaansa yhä vastuullisemmaksi. Kehittämistyötä ohjaavat liiketoiminnoille merkityksellisten sidosryhmien odotukset. Vastuullisuustyö edistää Raision strategisia tavoitteita ja liiketoimintaa.

Lue lisää Raision strategiasta.

Vastuullisuusriskien hallinnointi

Raisio on tunnistanut vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja arvioi niitä järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Vastuullisuuden riskikartoitus päivitetään vuosittain. 

Konsernin merkittävin ympäristöriski on ilmastonmuutos. Muuttuva ilmasto voi vaikuttaa energian hintoihin ja viljelyolosuhteisiin sekä Raision käyttämien maatalousraaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Raision tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa aina, kun se on taloudellisesti kannattavaa. 

Riskikartoituksen mukaan Raision toiminnan ihmisoikeusriskit liittyvät toimitusketjuun ja tiettyjen raaka-aineiden, kuten soijan, palmuöljyn ja kaakaon, alkutuotantoon. Niiden osalta Raisio on siirtynyt tai siirtymässä käyttämään vain vastuullisuussertifioituja raaka-aineita. Soija, palmuöljy ja kaakao ovat yhteensä noin 2 prosenttia kaikista Raision käyttämistä raaka-aineista.

Terveellinen ruoka on Raision strategian ja vastuullisuustyön kulmakiviä. Kuluttajien kohtaama erilaisten ravitsemusviestien tietotulva voi aiheuttaa epätietoisuutta terveellisistä valinnoista. Raisio noudattaa tuotekehityksessään johdonmukaisesti ravitsemustieteen vahvistamia ja yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä terveellisestä ruuasta. 

Suurimpina riskeinä henkilöstöasioiden osalta Raisio näkee työtapaturmat ja osaavan henkilöstön saatavuuden varmistamisen. Riskejä hallinnoidaan seuraamalla aktiivisesti esimerkiksi työtapaturmien määrää, henkilöstön vaihtuvuutta ja henkilöstötutkimuksen tuloksia sekä toteuttamalla toimenpiteitä tulosten perusteella.