Hyppää sisältöön

Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Huolehdimme työhyvinvoinnista panostamalla hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön, toimivaan vuorovaikutukseen ja sisäiseen viestintään sekä edistämällä hyvää ja luottamuksellista työilmapiiriä. Syksyllä toteutetun henkilöstökyselyn tulosten pohjalta laadimme kehittämissuunnitelmat. Henkilöstön osaamista kehitetään vuosittaisten arviointien avulla.

Keskeistä vuonna 2017

  • Henkilöstökyselyn pohjalta laadittiin työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat vuodelle 2018.
  • Työhyvinvointia edistettiin tapahtumilla ja koulutuksilla.
  • Osaamisen kehittämisessä panostettiin ammatillisen koulutuksen lisäksi muun muassa työhyvinvointiin, digitalisaatioon, tietoturvaan, ravitsemukseen ja esimiestyön kehittämiseen.
  • Konserni käytti 387 000 euroa (2016: 420 000 euroa) henkilöstönsä kouluttamiseen. Lisäksi järjestettiin runsaasti sisäisiä koulutuksia.
  • Kehityskeskustelujen kattavuus oli 91 prosenttia.

Henkilöstötutkimuksesta eväitä kehittämiseen

Toteutimme uudistetun henkilöstökyselyn syksyllä 2017. Kyselyn tulokset kertoivat, että työtyytyväisyys on Raisiolla hyvällä tasolla (3,9/5). Raisiolaiset ovat erityisen tyytyväisiä omaan tiimiinsä, työnkuvaansa ja esimiestyöhön. Yksiköt laativat tulosten pohjalta kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttaminen aloitetaan vuonna 2018.

Työhyvinvointiin vaikuttavat erityisesti arjen töiden sujuvuus, hyvä työilmapiiri ja yhteistyö. Edistimme työhyvinvointia myös yhteisillä tapahtumilla. Ystävänpäivänä kannustimme positiivisen palautteen antamiseen työkavereille. Syksyllä osallistuimme Unelmien työviikko -tapahtumaan, jonka aikana henkilöstölle järjestettiin muun muassa tehdaskierroksia ja hyvinvointiluentoja. Ison-Britannian Benecol-tiimi osallistui hyväntekeväisyystempauksiin, kuten Heart UK:n kävelytapahtumaan.

Tuemme työssä jaksamista ja työuran pidentämistä ikäohjelmallamme. Viime vuonna edistimme yli 55-vuotiaiden raisiolaisten hyvinvointia Terveenä eläkkeelle -ohjelmalla, jossa halukkaille tehtiin henkilökohtainen terveyskatsastus sekä tuettiin liikkumista muun muassa ryhmäohjatuilla tunneilla ja kuntosaliharjoittelulla.

Monipuolista osaamisen edistämistä

Kehitämme henkilöstön osaamista vuosittain liiketoimintojen tarpeiden, henkilöstöresurssien arvioinnin ja henkilöstökyselyn pohjalta. Lisäksi kehityskeskusteluissa sovimme henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista. 

Vuonna 2017 järjestimme henkilöstölle koulutuksia muun muassa digitalisaatiosta, työhyvinvoinnista, viestintä- ja vuorovaikutustaidoista, innovaatiotoiminnasta, tietoturvasta, ravitsemuksesta ja esimiestyön kehittämisestä. Laaja osallistuminen mahdollistettiin etäyhteyksillä. Suomen toimipisteiden esimiehiä ja asiantuntijoita osallistui liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen painottuvaan eri yritysten osallistujista koostuvaan Future Excellence -koulutusohjelmaan. 

Suomen ja Puolan myyntihenkilöstö toteutti yhdessä Retail-klinikan, jossa kehitettiin hyviä toimintatapoja vähittäiskaupan kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin Suomessa mahdollistamalla muun muassa harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä erityisesti tilaus- ja toimitusketjussa työskenteleville opiskelijoille. Lisäksi Raisio jatkoi yhteistyökumppanina kuudesluokkalaisille suunnatussa Varsinais-Suomen Yrityskylä-hankkeessa sekä aloitti yhteistyön myös yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylässä.

Tavoitteet 2016 - 2018

  • Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen
  • Jatkuva henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen
  • Kehityskeskustelujen kattavuus kohti sadan prosentin tavoitetta

Alla olevien graafien luvuissa on mukana vain Raision jatkuvat toiminnot.

Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet

Kokoaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet

Henkilöstön koulutustausta

Henkilöstön työsuhteiden pituudet