Hyppää sisältöön

Pekka Kuusniemi

Toimitusjohtajan katsaus: Raisio keskittyy ja panostaa kasvuun 

Makeisliiketoiminnan myynti joulukuussa 2017 oli Raision ensimmäinen strateginen askel kohti keskittymistä yhtiön ydinliiketoimintaan eli terveellisiin elintarvikkeisiin. Makeisliiketoiminnan kaupasta saadut varat jo ennestään vahvan taseen kanssa mahdollistavat panostukset orgaanisen kasvun luomiseen ja ydinliiketoimintaa tukeviin yritysostoihin. 

Raisio uuden alussa

Organisaatiorakenteen uudistamisella alkuvuonna 2018 suuntaamme kaikki resurssit tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön strategisia tavoitteita. Raisio lisää panostuksia tuotekehitykseen sekä tunnettujen ja arvostettujen brändiensä potentiaalin hyödyntämiseen. Kasvun ajureita ovat kuluttajien tarpeisiin vastaavat uutuustuotteet, laajentuminen uusiin tuotekategorioihin ja uusille markkina-alueille.

Kasvu orgaanisesti ja yritysostoin vaatii pitkäjänteistä työtä ja luo pohjan omistaja-arvon parantamiselle. Raisio on nettovelaton yhtiö, jonka nettokassa vuoden 2017 lopussa oli 105 miljoonaa euroa.

Raisio julkisti katsauskauden jälkeen tammikuun lopussa 2018 harkitsevansa yhtenä strategisena vaihtoehtona naudan- ja kalanrehuliiketoimintojensa myyntiä. Neuvottelut on käynnistetty useiden toimijoiden kanssa ja tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen kevään 2018 aikana.

Raision tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin terveellisissä elintarvikkeissa.

Kaksijakoinen vuosi 2017 

Vuoden 2017 onnistumisia olivat Elovena- ja Benecol-tuotteiden noin 10 prosentin myynnin kasvu Suomessa sekä kalanrehujen viennin lähes 30 prosentin kasvu Venäjälle. Myynnin hyvä kehitys näkyi myös liiketuloksen paranemisena.

Konsernin liiketulos makeisliiketoiminta mukaan luettuna jäi vertailukaudesta selvästi. Merkittävin liiketuloksen laskuun vaikuttanut tekijä oli makeisliiketoiminnan haasteet Isossa-Britanniassa. Myös Benecolin liiketulos jäi merkittävästi vertailukaudesta kuluttajatuotteiden korkeampien alihankintakustannusten ja Benecol-tuotteiden raaka-aineena käytettävien sterolien maailmanmarkkinahintojen voimakkaan nousun seurauksena, sillä kohonneita kustannuksia ei saatu täysimääräisinä vietyä lopputuotteiden hintoihin. Raisio on turvannut tuotannossaan tulevina vuosina tarvittavien sterolien saatavuuden ja hintatason.

Vastuullisuus luo perustan toiminnallemme

Edistämme Raision strategisten tavoitteiden toteutumista toimimalla vastuullisesti. Viime vuonna työmme toi merkittäviä tuloksia: konsernin hiilidioksidipäästöt pienenivät 45 prosenttia, terveellisten elintarvikkeiden osuus tuotevalikoimastamme nousi 65 prosenttiin ja sitoutimme tavarantoimittajiamme konsernin päivitettyihin eettisiin periaatteisiin.

Huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme, sillä se on olemassaolomme perusta. Olemme sitoutuneet konsernin nykyisen vastuullisuusohjelman toteutukseen ja vuonna 2018 asetamme uudet tavoitteet vastuullisuutemme kehittämiselle.

Pekka Kuusniemi
toimitusjohtaja