Hyppää sisältöön

Toimintaympäristö 

Raisio-konserni on kansainvälinen hyvinvointiin ja kannattavaan kasvuun keskittyvä elintarvike- ja rehuyhtiö. Strategiamme ydin on terveellisissä ja vastuullisissa brändituotteissa. Raisio seuraa tiiviisti kuluttajien ruokailutottumusten muutoksia ja tuo markkinoille uudenlaisia terveellisiä aamu- ja välipaloja. Raisioagro uudistaa digitaalisilla palveluillaan ja edistyksellisellä ruokintaosaamisellaan maitotilojen ja kalankasvatuksen tuottavuutta, kannattavuutta ja vastuullisuutta. 

Elintarvikkeet 

Ruoka ja ravinto ovat kuluttajien suuren mielenkiinnon kohteita. Erilaiset, keskenään ristiriitaisetkin ja usein vaihtuvat viestit siitä, mitä kannattaa syödä, on yksi aikamme suurista ilmiöistä. Kuluttajat ovat epätietoisia ja ottavat itse entistä enemmän selvää ruokaan liittyvistä asioista. Luotettavat brändit ja luonnollisista raaka-aineista valmistetut tuotteet ovat kuluttajien suosiossa. 

Kuluttajat suosivat luonnollisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. 

Raisio on selvittänyt kuluttajatutkimuksissa välipalasyömiseen, jaksamiseen, sydänterveyteen, vatsan hyvinvointiin ja kasvipohjaiseen ruokavalioon liittyviä tarpeita ja vaikuttimia. Välipalasyöminen kasvaa kiireisessä arjessa ja välipalat vastaavat tällä hetkellä jo noin 50 prosenttia päivittäisestä energiasta. Välipalojen kysyntää kasvattaa myös kuluttajien siirtyminen itse tehtävistä välipaloista valmiisiin ja mukaan otettaviin välipaloihin. Kasvavan välipalasyömisen rinnalla kuitenkin myös ruokailun ja yhdessä syömisen merkitys kasvaa. 

Kasvipohjaisen ravinnon kysynnän kasvu jatkui voimakkaana ja yhä useammat kuluttajat haluavat keventää ruokavaliotaan. Ilmiö näkyy välipalasyömisessä ja aterioissa. Luonnolliset raaka-aineet, kuten suomalainen kaura, sopivat suomalaisten kuluttajien mielestä erittäin hyvin vastaamaan kasvipohjaiselta ruoalta odotettavia terveydellisiä ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita. 

Vuonna 2017 kiinnostus kauraa kohtaan jatkui myös muilla markkinoilla. Kauran ja kauratuotteiden tunnettuus kasvoi myös aktiivisen vientityön ansiosta.  

Raisioagro 

Maidontuotannon rakennemuutos jatkuu.

Suomessa maidontuotannon rakennemuutos jatkuu. Tulevina vuosina maitotilojen määrä vähenee entisestään, tilakoot kasvavat ja tilojen toiminta on yhä ammattimaisempaa. Maidon hinnan laskupaine on tasaantumassa, mutta haasteet maitotilojen tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Suomessa naudanrehuliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat erityisesti kyky siirtää raaka-aine- ja tuotantokustannusten muutokset tuotehintoihin ja tiukka hintakilpailu. Tilanteessa, jossa Suomeen on syntynyt tuotannollisten investointien myötä ylikapasiteettia, pärjäävät ne yritykset, joiden omat prosessit ovat kustannustehokkaat ja joilla on kyky uusilla palveluilla tuottaa asiakkaille lisäarvoa.

Suomessa kotimaisen kalan kysyntä kasvaa edelleen, mutta uusia kalankasvatuslupia ja lupia nykyisten kiintiöiden kasvattamiseen on toistaiseksi myönnetty niukasti. Raisio on ainoa suomalainen kalanrehujen valmistaja. Liiketoimintaympäristö Suomessa on melko vakiintunut, mutta Luoteis-Venäjällä, Baltiassa ja Ruotsissa on innovatiivisilla rehuvalmistajilla mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. 

Kasvatetun kalan kysyntä kasvaa edelleen.

Tehokkaampi eläinproteiinin tuotannon hyötysuhde parantaa koko tuotantoketjun kannattavuutta ja pienentää ympäristövaikutuksia. Maataloudessa on jo tehty innovaatioita, joilla kotieläintuotannon hyötysuhdetta kyetään parantamaan, mutta potentiaalia on vielä paljon enempäänkin. Kalankasvatuksessa rehuhyötysuhde on jo nyt huippuluokkaa, minkä ansiosta kehitystyön painopiste on ympäristövaikutuksia pienentävissä innovaatioissa.