Hyppää sisältöön

Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat

Vastuullisuuden edistäminen ja vastuullinen toimintatapa ovat osa jokaisen raisiolaisen työtä. Raision visio ja strategia ohjaavat Raision vastuullisuustyötä ja sen painopisteet määritellään olennaisuusarviossa. Lisäksi Raisiolla on vastuullista toimintatapaa määritteleviä periaatteita ja politiikkoja.  

Raisio-konsernin yleiset toimintaperiaatteet

Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Raisio-konsernin tavarantoimittajien eettiset periaatteet

Raision yleiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkea konsernin liiketoimintaa, koko henkilöstöä, johtoa, hallitusta ja hallintoneuvostoa. Yleiset toimintaperiaatteet ohjaavat raisiolaisten jokapäiväistä työtä ja asettavat perustan kannattavalle ja vastuulliselle liiketoiminnalle.

Raisio on sitoutunut UN Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työsäädöksiä, ympäristöä ja lahjontaa.

Raisiolla on myös sisäisiä ohjeistuksia esimerkiksi lahjonnan vastaisuudesta ja eturistiriitojen välttämisestä. 

Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto

Eettinen toimintatapa määritellään Raision yleisissä toimintaperiaatteissa, joista järjestetään henkilöstölle säännöllisesti koulutusta. Verkkokoulutus henkilöstölle ja johdolle Raision yleisistä toimintaperiaatteista valmistui vuoden 2017 lopussa. Koulutus on pakollinen kaikille raisiolaisille ja se on saatavilla neljällä kielellä. Ensimmäisenä koulutusta pääsi suorittamaan Suomen henkilöstö.

Raisiolaiset saavat tukea eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä ensisijaisesti omalta esimieheltään ja yhtiön lakiosastolta.

Henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä omalle esimiehelleen tai tämän esimiehelle. Työntekijät voivat raportoida epäilemistään väärinkäytöksistä myös erilliseen sähköpostiosoitteeseen, jonne tulleet ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ottaen huomioon paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Raisiolla on oma ohjeistus väärinkäytöksien ilmoittamisesta.