Hyppää sisältöön

Tavoitteellinen vastuullisuusohjelma

Raision vastuullisuusohjelma vuosille 2016 - 2018 asettaa tavoitteet ja mittarit valituille, olennaisille vastuullisuusteemoille. Vuonna 2017 Raisio edisti määrätietoisesti vastuullisuusohjelman tavoitteita koko konsernissa.

Vastuullisuusohjelman tavoitteet tukevat Raision liiketoimintastrategian toteutumista. Vastuullisuusohjelma on Raision vastuullisuustyön käytännön työkalu: se asettaa tavoitteet ja mittarit olennaisille vastuullisuusteemoille, yrityksen johdolle ja henkilöstölle. Kaikki liiketoiminnot ovat sitoutuneet ohjelman toteuttamiseen.

Konsernin vastuullisuusohjelmassa on kolme teemaa, jotka ovat kaikille liiketoiminnoille olennaisia. Näiden teemojen edistämiseksi on määritelty konkreettiset tavoitteet ja mittarit, joilla asioiden etenemistä seurataan.

Raision vastuullisuusohjelma on liiketoimintastrategiaa tukeva sekä olennaisiin vastuullisuuskysymyksiin keskittyvä. Raision arvoketjun keskeisiä osia ovat raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan, ympäristövastuuseen, terveellisyyteen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Koska nämä teemat korostuivat Raision olennaisuusarviossa, ne ovat myös vastuullisuusohjelman kantavia teemoja.

Raision vastuullisuusohjelma

Raision vastuullisuusohjelman pääteemat

Kestävä ruokaketju

  • Raaka-ainehankintaan liittyy eettisiä ja ympäristöön liittyviä näkökohtia, joiden hallinta on Raisiolle olennaista. Lisäksi Raisio tavoittelee oman tuotannon ympäristövaikutusten pienentämistä sekä vaikuttaa maidontuotannon ja kalankasvatuksen kestävyyteen rehuinnovaatioidensa kautta.

Terveellisempi ruoka 

  • Terveellinen ruoka on Raision strategian ytimessä ja kuluttajille merkityksellistä. Tuoteturvallisuuden suhteen Raisio ei tee kompromisseja.

Työturvallisuus ja -hyvinvointi

  • Henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi ovat Raision toiminnalle ensiarvoisen tärkeitä. Sitoutunut henkilöstö takaa tuotteiden laadun, prosessien toimintavarmuuden sekä kyvyn kehittää uusia kuluttajia ja asiakkaita kiinnostavia uutuuksia.

Raisio on tunnistanut muitakin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden eteen yhtiö tekee aktiivista työtä. Vastuullisuusohjelmaan on koottu koko konsernin kannalta oleelliset vastuullisuusteemat, joihin Raisio keskittyy vuosina 2016 - 2018.

Vastuullisuusohjelman toisen vuoden painopistealueiksi valittiin vastuullisen hankinnan kehittäminen,  terveelliset elintarvikkeet ja vastuullisten toimintatapojen koulutus henkilöstölle. Osa ohjelman toteuttamisesta on jatkuvaa työtä ja laadun varmistamista.