Hyppää sisältöön

Taloudellinen katsaus

Raisio-konserni on kansainvälinen elintarvike- ja rehuyhtiö, jonka kannattavuus on vakaalla pohjalla. Raisio on nettovelaton yhtiö, joka hakee orgaanisen kasvun rinnalla kasvua myös ydinliiketoimintaansa eli terveellisiin elintarvikkeisiin sopivilla yritysostoilla. 

Keskeiset tunnusluvut 2017

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 306,8 (336,6) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 37,8 (38,6) miljoonaa euroa, mikä on 12,3 (11,5) % liikevaihdosta. 
 • Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liikevaihto oli 402,8 (436,3) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 45,9 (50,7) miljoonaa euroa, mikä on 11,4 (11,6) % liikevaihdosta. 
 • Hallituksen osinkoesitys on 0,17 euroa osakkeelta. 

Keskeistä 2017

 • Raisio myi makeisliiketoimintansa joulukuussa 2017. Makeiset käsitellään tilinpäätöksessä lopetettuna toimintona. 
 • Raisio on nettovelaton yhtiö, jonka nettokassa vuoden 2017 lopussa oli 105 miljoonaa euroa. 
 • Raisio myi kesäkuussa 2017 lähellä Lontoota sijaitsevan Southallin tehdaskiinteistön noin 40 miljoonalla eurolla. 
 • Elovena- ja Benecol-tuotteiden myynti Suomessa kasvoi noin 10 prosentilla.
 • Kalanrehujen vienti Venäjälle kasvoi noin 30 prosentilla. 
 • Benecolin liiketulos jäi merkittävästi vertailukaudesta, sillä kohonneita kustannuksia ei saatu täysimääräisinä vietyä lopputuotteiden hintoihin.
 • Tammikuussa 2018 Raisio ilmoitti harkitsevansa yhtenä strategisena vaihtoehtona luopumista naudan- ja kalanrehuliiketoiminnoistaan. Neuvottelut useiden toimijoiden kanssa ovat käynnistetty. 

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

      2017     2016  
    Jatkuvat Lopetetut Yhteensä Jatkuvat Lopetetut Yhteensä
Tuloslaskelma              
Liikevaihto M€ 306,8 96,0 402,8 336,6 99,7 436,3
Liikevaihdon muutos % -8,8 -3,7 -7,7 -19,2 -4,8 -16,3
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 37,8 8,1 45,9 38,6 12,1 50,7
Vertailukelpoinen liiketulos % 12,3 8,4 11,4 11,5 12,2 11,6
Liiketulos M€ 55,9 -59,2 -3,2 16,8 12,1 28,9
Liiketulos % 18,2 -61,7 -0,8 5,0 12,2 6,6
Vertailukelpoinen käyttökate M€ 45,9 11,1 57,0 46,8 15,2 62,0
Käyttökate M€ 71,8 -27,4 44,4 41,1 15,2 56,3
Rahoitustuotot ja -kulut M€ -1,4 -0,3 -1,7 -2,1 -0,1 -2,2
Vertailukelpoinen tulos/osake 0,18 0,04 0,22 0,19 0,06 0,25
Tulos/osake 0,27 -0,38 -0,11 0,06 0,06 0,12
Tase              
Omavaraisuusaste % 73,4 - - 66,8 - -
Nettovelkaantumisaste % -39,8 - - 8,5 - -
Korollinen nettorahoitusvelka M€ -105,1 - - 26,7 - -
Oma pääoma/osake 1,68 - - 1,99 - -
Osinko/osake - - 0,17* - - 0,17
Investoinnit M€ 10,4 5,4 15,8 13,3 5,2 18,6

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä

    2017 2016
Tuloslaskelma      
Liikevaihto M€ 402,8 436,3
Liikevaihdon muutos % -7,7 -16,3
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 45,9 50,7
Vertailukelpoinen liiketulos % 11,4 11,6
Liiketulos M€ -3,2 28,9
Liiketulos % -0,8 6,6
Vertailukelpoinen käyttökate M€ 57,0 62,0
Käyttökate M€ 44,4 56,3
Rahoitustuotot ja -kulut M€ -1,7 -2,2
Vertailukelpoinen tulos/osake 0,22 0,25
Tulos/osake -0,11 0,12
Tase      
Omavaraisuusaste % - -
Nettovelkaantumisaste % - -
Korollinen nettorahoitusvelka M€ - -
Oma pääoma/osake - -
Osinko/osake 0,17* 0,17
Investoinnit M€ 15,8 18,6

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle