Hyppää sisältöön

Raision strategia

Raision hallitus hyväksyi kesällä 2017 konsernin uudistetun strategian vuosille 2017 - 2022. Strategian ytimessä ovat keskittyminen terveellisiin elintarvikkeisiin sekä kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. 

Makeisliiketoiminnan myynti joulukuussa 2017 oli Raision ensimmäinen strateginen askel kohti keskittymistä ydinliiketoimintaansa eli terveellisiin elintarvikkeisiin. Terveelliset elintarvikkeet sisältävät Raision kuluttajabrändit, kuten Benecolin ja Elovenan. Lisäksi Raisio siirtyi 1.2.2018 alkaen holding-tyyppisestä rakenteesta malliin, jossa kaikki resurssit suunnataan tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön orgaanista kasvua.

Toisen merkittävän strategisen askeleen Raisio otti tammikuun lopussa 2018 yhtiön julkistaessa harkitsevansa yhtenä vaihtoehtona naudan- ja kalanrehuliiketoimintojensa myyntiä. Raisio neuvottelee rehuliiketoimintojensa myynnistä useiden toimijoiden kanssa.

Keskeistä Raision strategiassa

  • Keskittyminen terveellisiin elintarvikkeisiin.
  • Resurssien suuntaaminen tukemaan Terveelliset elintarvikkeet -yksikön orgaanista kasvua.
  • Panostusta brändeihin ja tuotekehitykseen lisätään.
  • Strategisena vaihtoehtona harkitaan rehuliiketoiminnoista luopumista.
  • Aktiivisuus strategiaa tukevissa yritysostoissa.

Yritysostot

Raisio on nettovelaton yhtiö, jonka nettokassa vuoden 2017 lopussa oli 105 miljoonaa euroa. Raisio hakee orgaanisen kasvun rinnalla kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla. Makeisliiketoiminnan kaupasta saadut varat jo ennestään vahvan taseen kanssa mahdollistavat myös mittavat yritysostot.

Uudistettu strategia

Tunnistimme strategiatyötä tehdessämme lukuisia kasvumahdollisuuksia. Olemme tarkastelleet mahdollisuuksiamme myös kriittisesti ja huomioineet toimintaympäristön yhä nopeamman muutostahdin.

Kasvun ajurit uudistetussa strategiassa:

  • Panostus brändeihin ja tuotekehitykseen.
  • Laajentuminen uusiin tuotekategorioihin.
  • Laajentuminen uusille markkinoille.

Raision uudistettu strategia pohjautuu vahvuuksillemme. Olemme jo pitkään olleet oikealla tiellä ja tunnistaneet tulevaisuuden tärkeimmät trendit. Uudistetun strategian keskiössä ovat terveelliset elintarvikkeet, vastuulliset ja kuluttajien sekä asiakkaiden tarpeiden mukaiset brändituotteet. Uutta on määrätietoinen ote Raision kannattavan kasvun mahdollistavassa laajentumisessa uusille markkinoille ja uusiin tuotesegmentteihin sekä kyky lanseerata uutuuksia nopeammin.

Liiketoimintastrategiat

Tavoitteellinen brändityö edistää Benecolin kasvua. Hyvinvointia painottava brändistrategia, kuluttajasegmenttien ymmärtäminen, digitaalisuuden mahdollisuudet sekä panostukset markkinointiin ja yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tukevat orgaanista kasvua. Uusiin tuoteryhmiin lanseerattavat Benecol-tuotteet tekevät kolesterolin alentamisesta helpompaa ja maistuvampaa. Laajenemiseen uusille markkina-alueille otetaan aktiivinen ote.  

Elintarvikkeissa kasvun ajurina on Raision vahva kauraosaaminen. Terveellisiä, kasvipohjaisia, vastuullisesti tuotettuja ja kuluttajien tarpeiden mukaisia brändituotteita viedään uusille markkinoille. Valikoima laajenee uusiin tuoteryhmiin, kuten aterioihin ja ateriakomponentteihin. Raisio tulee lanseeraamaan suomalaisesta kaurasta valmistettuja välipalatuotteita Pohjois-Euroopassa.

Raisioagron kilpailukyky perustuu ylivertaiseen asiakaskokemukseen, johon kuuluvat innovatiiviset rehut ja ruokintaratkaisut, asiakaspalvelu sekä digitaaliset palvelut. Naudan- ja kalanrehujen vientiä erityisesti Suomen naapurimaihin vahvistetaan, suurin kasvupotentiaali on Luoteis-Venäjällä. Ympäristöystävälliset kalanrehuinnovaatiot tukevat kalankasvatuselinkeinon kasvua.