Hyppää sisältöön

Raisioagro

Raisioagroon kuuluvat liiketoiminnat ovat naudan- ja kalanrehut sekä viljakauppa. Raisioagron päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Luoteis-Venäjä. Raisioagro on edelläkävijä lypsykarjan ja kasvatetun kalan ruokinnan osaajana sekä lisäarvoa tuottavien digitaalisten palveluiden aktiivisena kehittäjänä.

Keskeistä 2017

  • Liikevaihto 126,3 (126,6) M€. 
  • Liiketulos 4,2 (3,7) M€, mikä on 3,3 (2,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevaihtoa ja liiketulosta paransi merkittävimmin kalanrehujen Venäjän viennin kasvu 30 prosentilla.
  • Naudanrehujen myynti vilkastui vuoden loppua kohden. 
  • Keskimääräinen sidotun pääoman tuotto nousi 14,7 (11,3) prosenttiin.

Taloudellinen katsaus

Raisioagron liikevaihto oli 126,3 (126,6) miljoonaa euroa. Kalanrehujen vienti Venäjälle kasvoi lähes 30 prosentilla uuden kalanrehulinjan tuoman lisäkapasiteetin ja kalankasvatukselle erinomaisten sääolojen ansiosta. Viljakauppaliiketoiminta osti noin 10 prosenttia enemmän viljoja Raision omien elintarvikkeiden valmistukseen. Vastaavasti viljaa vietiin ulkomaille merkittävästi vertailuvuotta vähemmän matalista maailmanmarkkinahinnoista johtuen. Suomessa Raisioagron naudanrehujen optimoitu tuotevalikoima vastasi maitotilojen monipuolisiin tarpeisiin, mutta jäi hieman vertailuvuodesta. Matalakatteisen tuotantopanosmyynnin, kuten polttonesteiden ja lannoitteiden, suunnitelmallinen myynnin vähentäminen jatkui.

Raisioagron liikevaihdosta Suomen osuus oli yli 75 prosenttia, Venäjän lähes 20 prosenttia ja muiden markkinoiden noin 5 prosenttia. Venäjän osuus liikevaihdosta kasvoi viennin kasvun ansiosta lähes viidellä prosenttiyksiköllä.

Raisioagron liiketulos oli 4,2 (3,7) miljoonaa euroa, mikä on 3,3 (2,9) prosenttia liikevaihdosta. Merkittävimmin liiketulosta paransi kalanrehujen viennin voimakas kasvu Venäjälle.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä naudanrehujen myynti vilkastui ja kannattavuus parani.

Raisioagro jatkoi määrätietoista nettokäyttöpääoman hallintaa. Nettokäyttöpääoma pieneni edelleen yli 15 prosentilla ja oli 4,9 (5,8) miljoonaa euroa. Raisioagron keskimääräinen sidotun pääoman tuotto nousi 14,7 (11,3) prosenttiin nettokäyttöpääoman pienentämisen ja kannattavuuden parantumisen ansiosta.

Raisioagron keskeiset tunnusluvut

    2017 2016
Liikevaihto M€ 126,3 126,6
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 4,2 3,7
Vertailukelpoinen liiketulos % 3,3 2,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät M€ 0,0 0,0
Liiketulos M€ 4,2 3,7
Liiketulos % 3,3 2,9
Investoinnit M€ 3,3 1,9
Nettovarallisuus M€ 25,6 25,7

Liiketoimintakatsaukset

Raisioagro-yksikköön kuuluvien liiketoimintojen katsaukset vuodesta 2017 löytyvät oheisilla linkeillä.

Naudanrehut
Kalanrehut