Hyppää sisältöön

Olennaisuusarvio kiteyttää tärkeimmät vastuullisuusteemat

Raision olennaisuusarvio

Raisio keskittyy vastuullisuustyössään sidosryhmille ja yhtiön toiminnalle olennaisimpiin teemoihin. Tärkeimmät teemat on määritelty yhdessä sidosryhmien kanssa keskustellen ja heidän näkemyksiään kuunnellen. Raision hallituksen vahvistamassa olennaisuusarviossa on huomioitu sidosryhmät maissa, joissa Raisiolla on toimintaa.

Raision liiketoimintojen ja sidosryhmien näkemysten pohjalta tunnistetut ja priorisoidut tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat on ryhmitelty alla olevaan matriisiin. Olennaiset näkökohdat koskevat koko Raisio-konsernia. Raision olennaisuusarvio ohjaa vastuullisuustyötä ja -raportointia. Tämä olennaisuusarvio on laadittu vuonna 2015 ja sen pohjalta on laadittu Raision nykyinen vastuullisuusohjelma vuosille 2016 - 2018. Vastuullisuusohjelmassa on asetettu tavoitteet sidosryhmien tärkeinä pitämien teemojen edistämiselle.

Tulevaa vastuullisuuden kehittämistä varten Raisio teki laajan sidosryhmäkyselyn vuoden 2017 syksyllä. Kyselyyn osallistui yhteensä 1400 kuluttajaa, asiakasta, työntekijää ja sijoittajaa. Kyselyn perusteella laadittiin uusi olennaisuusarvio, jonka pohjalta yhtiö tulee laatimaan uuden vastuullisuusohjelman vuoden 2018 aikana.