Hyppää sisältöön

Raisioagro 2017

Naudanrehut

Keskeistä 2017

  • Tuotostutka® -lypsyrobottiseurannassa vuoden lopussa jo 230 maitotilaa. 
  • Vastuullista tapaa toimia edistävä Kestävää tuottavuutta -konsepti ja Green-rehut lanseerattiin.
  • Benemilk-rehut käytössä kahdella parhaalla tilalla kolmesta Proagrian isojen karjojen tuotosseurannassa. 
  • Naudanrehujen myynti kääntyi kasvuun loppuvuonna.
  • Kivennäisten vienti Venäjälle kasvoi merkittävästi. 

Taloudellinen katsaus

Naudanrehujen osuus Raisioagron 126,3 miljoonan euron liikevaihdosta oli vuonna 2017 lähes 60 prosenttia. Suomi on Raisioagron naudanrehujen suurin markkina-alue ja yhtiön markkinaosuus Suomessa myytävistä naudanrehuista on noin 35 prosenttia.

Naudanrehujen myynnissä vuosi 2017 oli kaksijakoinen, sillä alkuvuonna myynti laski, mutta kääntyi syksyllä kasvuksi. Maidon tuottajahinnoissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, mikä lisäsi rehuvalmistajien kilpailutusta ja kohdisti hankintoja edullisempiin rehuihin.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä naudanrehuja myytiin vertailuvuotta enemmän Raisioagron ruokintaosaamisen ja tilojen tarpeisiin mukautetun tuotevalikoiman sekä aktiivisen uusasiakashankinnan ansiosta.

Asiakkaille lisäarvoa Tuotostutka® -lypsyrobottiseurannalla

Raisioagron voimakas panostus digitaalisten palveluiden kehittämiseen jatkui vahvana. Raisioagron tarjoamissa digitaalisissa palveluissa hyödynnetään yhtiön vahvaa ruokintaosaamista ja tuotetaan asiakkaille lisäarvoa maitotilojen tuottamaa dataa analysoivilla ratkaisuilla.

Tuotostutka® -lypsyrobottiseurantaan osallistuvien maitotilojen määrän kasvu jatkui tasaisena ja vuoden lopussa lähes 230 tilaa käytti palvelua. Käytännössä noin 20 000 lehmää eli 7,5 prosenttia Suomen lypsylehmistä on seurannassa, jonka avulla lehmän tuotosta ja hyvinvointia analysoidaan sekä ruokintaa optimoidaan. Tuotostutkaan kehitetään jatkuvasti uusia, tuotannon seurantaa helpottavia ja tilojen kannattavuutta analysoivia ominaisuuksia.

Liiketoimintakatsaus

Maituri-täysrehujen ja -tiivisteiden myynti laski, mutta lypsyrobottiruokinnassa käytettävien rehujen myynti kasvoi. Melli-kivennäisten kotimaan myynti ja vienti kasvoivat. Raisioagro oli Suomen ensimmäinen rehuyhtiö, joka luopui kokonaan soijan käytöstä naudanrehuissaan.

Suomen lypsylehmistä noin kuusi prosenttia ruokitaan Benemilk-rehuilla. Benemilk-rehuilla on vakiintunut asema ja niitä käyttävät tilat ovat tyytyväisiä saamaansa lisäarvoon. Proagrian tuotosseurannassa olevista isoista karjoista kahdella parhaalla tilalla kolmesta käytettiin Benemilk-rehuja.

Kestävää tuottavuutta -konsepti edistää vastuullisuutta.

Raisioagro teki Helsingin yliopiston kanssa tutkimuksen, jossa havaittiin, että kuorittua kauraa sisältävä rehu tehosti valkuaisen hyödyntämistä lehmien ruokinnassa. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin vastuullista tapaa toimia edistävä Kestävää tuottavuutta -konsepti ja Green-rehut. Benemilk Green ja Maituri Green -rehut parantavat valkuaisen hyväksikäyttöä ja rehuhyötysuhdetta sekä pienentävät metaanin muodostusta. Kestävää tuottavuutta -konsepti kattaa lehmän koko elämänkaaren. Konsepti perustuu entistä tarkempaan ruokintaan ja rehuvalintoihin tuotannon eri vaiheissa.

Raisioagro jatkaa panostusta Venäjän vientiin. 

Venäjällä rakennettiin toimiva yhteistyömalli Raisioagron sekä paikallisen jälleenmyyjän että meijerin kesken. Toimintamalli perustuu Raisioagron vahvan ruokintaosaamisen hyödyntämiseen ja konsultoivaan myyntiin. Ruokintaosaamisen tarve Venäjällä kasvaa, koska maa kehittää omaa maidontuotantoaan ja siihen investoidaan aiempaa enemmän. Viedyimmät tuotteet olivat Melli-kivennäisiä. Vienti oli muuhun liiketoiminnan laajuuteen verrattuna pientä, mutta Raisioagron ruokintaosaaminen, viennin lisäresurssit ja Kouvolan tehtaan sijainti lähellä itärajaa mahdollistavat viennin vahvan kasvun myös tulevina vuosina.