Hyppää sisältöön

Monimuotoinen arvoketju

Raision arvoketju

Raision arvoketju ulottuu ruuan alkutuotannosta kuluttajiin. Yhtiön vaikutusmahdollisuudet ja vuorovaikutuksen tapa arvoketjun eri osissa vaihtelevat. Raision kyky ja halu kehittää vastuullisia elintarvikkeita ja rehuja edistävät ruokaketjun kestävyyttä.

Raisio vaikuttaa arvoketjun alkupäähän eli tavarantoimittajiinsa noudattamalla vastuullisen hankinnan periaatteitaan. Tavarantoimittajilta edellytetään sitoutumista Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin, jotka koskevat muun muassa ympäristövastuuta, kansainvälisten säädösten mukaisia työoloja, lapsi- ja pakkotyövoiman kieltoa sekä syrjinnän vastaisuutta. Raision hankinnan vastuullisuutta kuvataan tarkemmin täällä.

Osan Raision brändituotteista valmistavat alihankkijat, joilta edellytetään Raision linjaamaa vastuullista toiminta- ja tuotantotapaa. Alihankkijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja sopimuksissa määritellään tarkasti muun muassa käytettävien raaka-aineiden laatuvaatimukset.

Raisio hankkii käyttämänsä viljan pääsääntöisesti läheltä tuotantolaitoksiaan. Lähes kaikki Raision viljatuotteet valmistetaan Suomessa ja viljasta noin 95 prosenttia on suomalaista. Raision sopimusviljelijät sitoutuvat ympäristön huomioivaan viljelytapaan.

Kuluttajien tarpeiden ja ruokailutottumusten ymmärtäminen on avainasemassa tuotevalikoiman kehittämisessä. Raisio tutkii kuluttajien käyttäytymistä ja muuttuvia tarpeita jatkuvasti. Siten Raisio pystyy tarjoamaan kaupalle kiinnostavia ja luotettavia brändituotteita, jotka vastaavat kuluttajien toiveita. Yhtiö myös panostaa brändeihinsä, jotta ne pysyvät kaupallisesti kiinnostavina. Kaupan keskusliikkeet, suurkeittiöt ja teollisuusasiakkaat asettavat Raisiolle kriteerejä tuotteiden vastuullisuudesta ja edellyttävät vastuullisuusasioiden raportointia.

Kuluttajatuotteiden arvoketjun loppupäässä Raisio vaikuttaa kuluttajiin viestinnällisesti esimerkiksi ravitsemusneuvonnalla, pakkausten kierrätysmerkinnöillä, resepteillä ja tuotteiden käyttövinkeillä. Kuluttajien kanssa käydään jatkuvaa dialogia muun muassa sosiaalisessa mediassa ja asiakaspalvelukanavissa. Kuluttajat ovat kiinnostuneita Raision brändien vastuullisuudesta, esimerkiksi raaka-aineiden alkuperästä.

Raisio vaikuttaa maito- ja kalaketjuun tarjoamalla tuottajille rehuja, jotka edistävät kannattavaa ja kestävää maataloutta. Raision ruokintaratkaisuilla voidaan vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ja parantavat tuotoksia. Kasvatetun kalan ruokintaan liittyvät innovaatiot ovat vähentäneet merkittävästi kalaketjun ympäristövaikutuksia.

Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeenomistajia yhtiöllä on yli 39 000. Raision palveluksessa on noin 400 henkilöä ja toimintaa on 11 maassa. Raisiolla on tuotantolaitoksia neljällä paikkakunnalla Suomessa.

Raisio myi makeisliiketoimintansa 29.12.2017 Valeo Foods Limitedille. Myytyyn makeisliiketoimintaan kuuluivat kuusi tuotantolaitosta Isossa-Britanniassa ja Tšekissä sekä noin 1000 työntekijää. Raportoimme yritysvastuuraportissa tulokset ja tunnusluvut vain Raision jatkuvien liiketoimintojen osalta.