Hyppää sisältöön

Raisioagro 2017

Kalanrehut

Keskeistä 2017

  • Katsauskauden olosuhteet olivat kalankasvatukselle ihanteelliset. 
  • Vienti Venäjälle kasvoi 30 prosentilla.
  • Panostusta lisäarvoa tuoviin digitaalisiin palveluihin jatkettiin. Kalankasvattajille lanseerattiin  Kasvuluotain® -työkalu.
  • Benella-kirjolohifilee lanseerattiin Pirkka Parhaat -sarjan tuotteena.
  • Benella-siika tuotiin markkinoille. 

Taloudellinen katsaus 

Kalanrehujen osuus Raisioagron 126,3 miljoonan euron liikevaihdosta kasvoi noin 25 prosenttiin. Kalanrehujen tärkeimmät markkina-alueet ovat Luoteis-Venäjä ja Suomi. Kalanrehujen volyymista lähes kaksi kolmasosaa oli vientiä.

Benella-siika myyntiin Suomessa.

Raisioaqualle vuosi 2017 oli ennätyksellinen, sillä kalankasvatuksen osalta sääolosuhteet olivat erinomaiset ja pystyimme uuden kalanrehulinjan ansiosta vastaamaan kysynnän kasvuun.

Vienti Venäjälle kasvoi lähes 30 prosentilla, Suomessa myynti jäi hieman vertailuvuodesta.

Asiakkaille lisäarvoa Kasvuluotaimella® 

Raisioaquan voimakas panostus digitaalisten palveluiden kehittämiseen jatkui vahvana. Raisioaquan tarjoamissa digitaalisissa palveluissa hyödynnetään yhtiön vahvaa ruokintaosaamista ja tuotetaan asiakkaille lisäarvoa kalankasvattajien tuottamaa dataa analysoivilla ratkaisuilla.

Kalankasvattajille kehitetty ja vuonna 2017 käyttöön otettu Kasvuluotain® -työkalu helpottaa kalankasvattajien arkea. Kasvuluotain mahdollistaa kalojen ruokinnan optimoinnin ja minimoi ravinteiden pääsyn vesistöihin, sillä sovellus helpottaa kalojen kasvun seurantaa ja rehuannosten määrittämistä. Kasvuluotain on käytössä useilla kalankasvattamoilla.

Liiketoimintakatsaus

Tammikuussa 2017 Pohjoismainen Ministerineuvosto nosti Raisioaquan rehuinnovaation pohjalta kehitetyn Benella-kalan 25 pohjoismaisen edelläkävijän listalle. Valinnan perusteluja olivat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja liiketoimintamalli, jossa kalankasvattajilla on mahdollisuus hyödyntää Benella-brändiä. Joulukuussa 2017 Sitra nosti Benella-kalan Suomen kiinnostavimpien kiertotalousyhtiöiden ja -tuotteiden listalle.

Sitra nosti Benella-kalan kiinnostavimpien kiertotalousyhtiöiden listalle.

Suomessa Benellan menestys jatkui ja Kesko lanseerasi Benella-kirjolohifileen Pirkka Parhaat -sarjassa. Syksyllä markkinoille tuotiin Benella Siika. Benella-konsepti lanseerattiin vuonna 2017 myös Venäjällä ja Ruotsissa.

Raisioagron kalanrehuliiketoiminta, Raisioaqua, jatkaa työtä Benella-kalan tunnettuuden lisäämiseksi ja tuotevalikoiman kasvattamiseksi. Benella on vastuullisesti kasvatettua, tuoretta ja terveellistä kotimaista kalaa parhaimmillaan.

Lue lisää www.benellakala.fi