Hyppää sisältöön

Henkilöstö

Raision henkilöstö 2017

Vuonna 2017 Raisio jatkoi keskittymistä hyvinvointia tukeviin elintarvikkeisiin ja rehuihin. Osaava henkilöstö mahdollistaa muutoksen ja menestyksen. Raision henkilöstöstä yli puolella on korkeakoulututkinto ja osaamista kehitetään jatkuvasti liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. 

Keskeistä vuonna 2017

  • Raisio-konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2017 lopussa 399 henkilöä (1 405 vuonna 2016).
  • Henkilöstömäärää pienensi merkittävästi Raision makeisliiketoiminnan myynti joulukuussa 2017. Makeisliiketoiminnan mukana noin 1 000 henkilöä siirtyi uuden omistajan palvelukseen. 
  • Raision yleisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) verkkokoulutus käynnistettiin kaikille raisiolaisille loppuvuonna 2017. Ensimmäisenä koulutusta pääsi suorittamaan Suomen henkilöstö.

Raision henkilöstön rakenne muuttui merkittävästi makeisliiketoiminnan myynnin myötä. Makeisliiketoiminnassa suurin osa henkilöstöstä työskenteli tuotantotehtävissä. Raisiolaiset ovat entistä koulutetumpia, esimerkiksi korkeakoulutettujen suhteellinen osuus nousi 31 prosenttiyksikköä ja pelkän peruskoulun käyneiden tai ylioppilaiden osuus laski 19 prosenttiyksikköä. Korkea koulutustaso edistää Raision strategista tavoitetta kasvaa kannattavasti.

Raision yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti konserni noudattaa Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) säädöksiä ja toimintamaidensa paikallisia työehtosopimuksia, työhön liittyviä säädöksiä ja lakeja. 

Suurimpina riskeinä sosiaalisten ja henkilöstöasioiden osalta Raisio näkee työtapaturmat ja asiantuntevan ja tarpeisiin sopivan henkilöstön saatavuuden varmistamisen. Riskejä hallinnoidaan seuraamalla aktiivisesti esimerkiksi työtapaturmien määrää, henkilöstön vaihtuvuutta ja henkilöstötutkimuksen tuloksia sekä toteuttamalla toimenpiteitä tulosten perusteella. 

Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Raision palkat ja palkkiot vuonna 2017 olivat jatkuvien toimintojen osalta 28,9 miljoonaa euroa henkilösivukuluineen (50,6 miljoonaa sisältäen kaikki toiminnot). Toimitusjohtajan palkan ja jatkuvien toimintojen henkilöstön keskiarvopalkan suhde oli 10:1. Noin 50 prosenttia henkilöstöstä kuuluu työehtosopimusten piiriin.

Alla olevien graafien luvuissa on mukana myös Raision lopetetut liiketoiminnot, kuten joulukuussa 2017 myyty makeisliiketoiminta.

Henkilöstö 31.12.2017

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstö maittain

Henkilöstön sukupuolijakauma

Johtoryhmän sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain

Esimiesten sukupuolijakauma

Hallituksen sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä sukupuolittain

Henkilöstön vaihtuvuus