Hyppää sisältöön

Turvallisuustyön painopisteenä tapaturmien ennaltaehkäisy

Vuonna 2017 Raisio-konsernissa ryhdyttiin yhtenäistämään ja kehittämään työturvallisuuskulttuuria. Hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa turvallisuuskäytänteet sekä painottaa ennaltaehkäisevän turvallisuustyön tärkeyttä.

Turvallinen työympäristö on kaikille raisiolaisille ensiarvoisen tärkeää. Yhtiön henkilöstöä kannustetaan kiinnittämään huomiota tapaturmien ennaltaehkäisyyn esimerkiksi tekemällä turvallisuushavaintoja ja raportoimalla läheltä piti -tilanteista.

Vuonna 2017 käynnistetty turvallisuushanke on lisännyt raisiolaisten tietoisuutta turvallisuusasioista, sillä jo asian tekeminen näkyväksi parantaa turvallisuutta sekä vähentää tapaturmia. Koko konsernia koskevat yhtenäiset toimintatavat auttavat huomaamaan kehityskohteet ja onnistumiset paremmin sekä helpottavat hyvien toimintatapojen käyttöönottoa kaikissa yksiköissä.

Huomio hyviin käytänteisiin

Osana hanketta Raisiossa käytettävä turvallisuustermistö on yhtenäistetty. Uutena käsitteenä käyttöön on otettu positiivinen turvallisuushavainto, joka tarkoittaa turvallisuutta kehittävää toimintaa tai hyvin hoidettuja asioita, kuten työmaan siisteyttä tai henkilösuojainten esimerkillistä käyttöä. Jatkossa siis turvallisuusasioista seurataan poikkeamien lisäksi hyviä käytäntöjä.

Turvallisuuden kehittämistä ja tapaturmien seurantaa varten Raisiossa on otettu käyttöön uusi turvallisuusjärjestelmä, jonne kirjataan muun muassa kaikki tapaturmat sekä turvallisuushavainnot. Järjestelmä otettiin käyttöön ensimmäisenä Suomen toiminnoissa tammikuun alussa 2018.

Merkittävänä osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä järjestettiin loppuvuodesta henkilöstön koulutuksia, joita jatketaan vuonna 2018. Koulutuksiin osallistuu koko henkilöstö.