Hyppää sisältöön

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Yhteisellä kehittämisellä nostetta työtyytyväisyyteen

Raisiossa kokeillaan uusia toimintamalleja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Mahtava työpaikka -ryhmä aloitti toimintansa keväällä 2017 Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnassa. Innostunut ryhmä on ideoinut ja toteuttanut monia parannuksia. Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnan työtyytyväisyys nousikin koko konsernin parhaaksi.

Mahtava työpaikka -ryhmän jäsenet tekivät toimintansa aluksi kartoituksen henkilöstön toiveista työtyytyväisyyden parantamiseksi. Kehittämistyön painopisteiksi valittiin esimiestyö, sisäinen yhteistyö ja osaamisen kehittäminen.

Ratkaisukeskeisesti eteenpäin

Moniin Mahtava työpaikka -ryhmän esiin nostamiin kehityskohteisiin löytyi ratkaisuja, jotka pystyttiin toteuttamaan heti. Tiedonkulun käytäntöjä nopeutettiin ja vastuutettiin esimiehille, henkilöstöinfoissa aloitettiin eri toimintojen esittelyt ja etäosallistumisen mahdollisuuksia tilaisuuksiin parannettiin.

Raision henkilöstö on kiinnostunut hyvinvoinnista ja terveydestä. Yhtiö on tukenut liikunta- ja kulttuurisetelien lisäksi henkilöstön osallistumista useisiin liikuntatapahtumiin vapaa-ajalla. Team Elovena on kisannut esimerkiksi Jukolan Venlojen viestissä, FightBackRun-juoksutapahtumassa sekä Ruissalojuoksuissa. Lisäksi syksyllä 2017 raisiolaiset osallistuivat Unelmien työpäivä -tapahtumaan.

Monet pienet teot ja yhteisten toimintatapojen muutokset ovat lisänneet työhyvinvointia. Esimerkiksi palautteen antamiseen ja sen parempaan hyödyntämiseen on kannustettu ja yhteisiä pelisääntöjä on selkiytetty. Lisäksi sisäistä rekrytointia on vahvistettu ja järjestetty työhyvinvointivalmennuksia.

Mahtava työpaikka -ryhmä muistutti myös kiitosten antamisen tärkeydestä. Työyhteisössä onkin nyt nostettu onnistumisia esiin ja iloittu niistä yhdessä.