Hyppää sisältöön

Kestävää tuottavuutta

Kestävää tuottavuutta maitotiloille

Maitotilan kannattavuus paranee ja ympäristövaikutukset pienentyvät Raisioagron syksyllä 2017 lanseeraamalla Kestävää Tuottavuutta -ohjelmalla. Lehmien tarpeiden mukaan tarkkaan suunniteltu ruokinta parantaa eläinten hyvinvointia, jolloin maitotuotos kasvaa ja rehuhyötysuhde paranee. Myös metaanin muodostus vähenee ja typen hyväksikäyttö tehostuu.

Kestävää Tuottavuutta -ohjelma perustuu entistä tarkempaan lehmien ruokintaan ja rehuvalintoihin tuotannon eri vaiheissa. Ohjelma kattaa lehmän koko elämänkaaren. Se alkaa jo vasikan ja hiehon kasvatuksesta jatkuen koko lypsykauden ruokinnan ja hoidon optimoinnilla. Tavoitteena on parantaa lehmän hyvinvointia ja sen elinaikanaan tuottamaa maitomäärää.

Raisioagron ruokintaneuvonnassa painotettiin lehmän poikimisajan ruokintaa vuonna 2017. Lehmän poikimisen ajan piilevät sairaudet voivat viedä suuren osan tuotannon kannattavuudesta, joten niiden ennaltaehkäisy luo perustan kestävälle tuotannolle.

Hyvinvoivan ja terveen lehmän maitotuotos on korkeampi, rehun hyväksikäyttö tehostuu ja maidontuotannon ympäristövaikutukset pienentyvät. Tehokkaalla ja tarkalla ruokinnalla metaani-, typpi- ja fosforipäästöt pienentyvät tuotettua maitolitraa kohden.

Kaurainnovaatioon perustuvat Green-rehut pienentävät typpi- ja metaanipäästöjä

Kotimaista kuorittua kauraa sisältävät Green-rehut nostavat lehmien maitotuotosta. Kestävä Tuottavuus -ruokintaohjelmaan kehitetyt Green-rehut tehostavat lehmien ruokinnassa energian ja valkuaisen hyötysuhdetta, jolloin typpi- ja metaanipäästöt pienentyvät. Kuoritun kauran öljymäinen rasva pehmentää maitorasvaa ja vähentää lehmän pötsissä metaanin muodostusta. Metaania syntyy neljästä seitsemään prosenttia aiempaa vähemmän maitokiloa kohden.