Hyppää sisältöön

Brändit, jatkuvat toiminnot

Tilikaudella 2017 Brändit-yksikköön kuuluivat Benecol, Terveelliset elintarvikkeet sekä omana yhtiönään Benemilk-liiketoiminta. Vuoden 2017 onnistumisia olivat Elovena- ja Benecol-tuotteiden noin 10 prosentin myynnin kasvu Suomessa.

Keskeistä 2017

  • Liikevaihto 195,1 (220,3) M€. Myydyn UK:n välipalapatukkaliiketoiminnan 26,4 M€ liikevaihto sisältyy vertailuvuoden lukuun. 
  • Vertailukelpoinen liiketulos 38,0 (38,4) M€.
  • Vertailukelpoinen liiketulos 19,5 (17,4) % liikevaihdosta.
  • Raision myymä makeisliiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle 29.12.2017 ja raportoidaan tilikaudella 2017 lopetettuna toimintona. 

Taloudellinen katsaus 

Brändit-yksikön jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 195,1 (220,3) miljoonaa euroa. Ison-Britannian osuus Brändit-yksikön jatkuvien toimintojen liikevaihdosta oli noin 30 prosenttia, Suomen yli 30 prosenttia ja muiden markkinoiden vajaa 40 prosenttia. 
 
Elovena- ja Benecol-tuotteiden myynti Suomessa kasvoi noin 10 prosentilla ja näkyi myös kannattavuuden paranemisena. Heikentyneen Ison-Britannian punnan konversiovaikutus Brändit-yksikön liikevaihtoon oli -4,8 miljoonaa euroa. Vertailuvuoden lukuun sisältyy 21.7.2016 asti yhteensä 26,4 miljoonaa euroa Ison-Britannian myydyn välipalapatukkaliiketoiminnan ja lisensoidun muroliiketoiminnan liikevaihtoa. 
 
Brändit-yksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 38,0 (38,4) miljoonaa euroa, mikä on 19,5 (17,4) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 57,5 (18,0) miljoonaa euroa, mikä on 29,5 (8,2) prosenttia liikevaihdosta. Heikentyneen Ison-Britannian punnan konversiovaikutus Brändit-yksikön liiketulokseen oli -1,0 miljoonaa euroa. Tällä tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy kun tytäryhtiöiden puntamääräinen liiketulos konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä. 
 
Benecolin liiketulos jäi merkittävästi vertailukaudesta kuluttajatuotteiden korkeampien alihankintakustannusten ja Benecol-tuotteiden raaka-aineena käytettävien sterolien maailmanmarkkinahintojen voimakkaan nousun seurauksena, sillä kohonneita kustannuksia ei saatu täysimääräisinä vietyä lopputuotteiden hintoihin. Vuoden 2017 aikana Raisio turvasi tuotannossaan tulevina vuosina tarvittavien sterolien saatavuuden ja hintatason.
 

Brändit-yksikön keskeiset tunnusluvut

    2017 2016
Liikevaihto M€ 195,1 220,3
   Benecol M€ 122,5 124,6
   Terveelliset elintarvikkeet M€ 72,1 69,7
   Benemilk M€ 0,0 0,4
   Brändien yhteiset M€ 0,5 26,4
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 38,0 38,4
Vertailukelpoinen liiketulos % 19,5 17,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät M€ 19,6 -20,3
Liiketulos M€ 57,5 18,0
Liiketulos % 29,5 8,2
Investoinnit M€ 3,0 3,9

 

1.2.2018 alkaen uuteen Terveelliset elintarvikkeet -yksikköön kuuluvat Benecol- ja aikaisempi Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminta.

Liiketoimintakatsaukset

Brändit-yksikköön kuuluvien liiketoimintojen katsaukset vuodesta 2017 löytyvät oheisilla linkeillä.  

Benecol
Terveelliset elintarvikkeet
Benemilk
Makeiset