Kohti kannattavaa kasvua

Vuonna 2017 Raisio jatkoi keskittymistä hyvinvointia tukeviin elintarvikkeisiin. Raision vertailukelpoinen liiketulos oli 37,8* M€, mikä on 12,3 % liikevaihdosta. Raisio on nettovelaton yhtiö, joka hakee orgaanisen kasvun rinnalla kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla.

* Jatkuvat toiminnot

Selkeämpi

fokus

Elovenan myynti 

+10 %

Kalanrehujen vienti

+30 %

Liiketulos*

12,3 %

Harppaus kohti hiilineutraaliutta

Terveellinen, vastuullisesti tuotettu ruoka on Raision ydinliiketoimintaa. Siksi jatkoimme tavoitteellista työtämme kestävän ruokaketjun, terveellisemmän ruuan sekä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi. Kesällä 2017 valmistuneen Raision tehdasalueen bioenergialaitoksen ansiosta koko konsernin hiilidioksidipäästöt pienenivät merkittävästi.

CO2e
-päästöt 

-
45 % 

65 % 
elintarvikkeistamme terveellisiä

 

UTZ 
-kaakao Elovena- ja Nalle-tuotteisiin

Benella
-kala kiertotalouden edelläkävijänä